Loving Someone Is Like A Rose

by rona
(baguio city Philippines)


Kapag nag mahal ako.. akong parang bulaklak ng rosas... maraming tinik,,, na nagsisilbing proteksiyon para sa taong mahal ko... HAnda kong gawin lahat para sa kanya,,, para maging masaya lang siya..Mamahalin ko siya, aalagaan, di pababayaan, di paluluhain at higit sa lahat hinding hindi ko siya iiwan.. siguro iiwan ko lang siya kapag hinigi niya iyon sa akin at kung iyon ang makapagsasaya sa kanya....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Your Rose Drawings.

Visitors Personal Gallery Pages

Please see and enjoy the following collection of personal galleries. We all believe you will have a lot of fun. Observing others’ artwork is always, always very inspirational. You may get some new ideas for your own drawings.

Dog portraits by Lynn

Portraits of Dogs by Lynn

Portraits by Andy Leslie

Realistic Portraits by Andy Leslie

Portraits by Lela Stankovich

Portrait Drawings by Lela Stankovic

Various drawings by Betty Chavis

Various Drawings by Betty Chavis

Original sketches by Nadia Velasquez

Original sketches by Nadia Velasquez

Beautiful Artwork by Bill Richards

Beautiful Artwork by Bill Richards

Cute Drawings by Christie

Cute Drawings by Christie

Manga Drawings by Chi

Manga Drawings by Chi

Portrait Drawings by Evan

Portrait Drawings by Evan

Various Drawings by Sabariah

Various Drawings by Sabariah

Various Drawings by Sunnu Golwalla

Various Drawings by Sunnu Golwalla

Various Drawings by Amberlynn

Various Drawings by Amberlynn

Various Drawings by Anne Burgoyne

Various Drawings by Anne Burgoyne

Various Drawings by Carly

Various Drawings by Carly

Portrait Drawings by Bud Norris

Portrait Drawings by Bud Norris

Portrait Drawings by Mahendran

Portrait Drawings by Mahendran

Scenery Drawings by Phil Edmondson

Scenery Drawings by Phil Edmondson

Portrait Drawings by Stacey

Portrait Drawings by Stacey

Manga and Fantasy by Lee Henrik

Manga and Fantasy by Lee Henrik

Manga Sketches by Paul Rowan

Manga Sketches by Paul Rowan

Various Drawings by D. Fox

Various Drawings by D. Fox

Original Pokemons by Johan

Original Pokemons by Johan

Original Manga by Grace

Original Manga by Grace

Cute Little Sketches by Gwen

Cute Little Sketches by Gwen

Creative Anime by Celia

Creative Anime by Celia

Various Drawings by Taylor Sligowski

Various Drawings by Taylor Sligowski

Various Sketches by Amanda

Various Sketches by Amanda

Fantasy Drawings by Melissa

Fantasy Drawings by Melissa

Various Drawings by Steven Chesley

Various Drawings by Steven Chesley

Various Drawings by Maciej Michalak

Various Drawings by Maciej Michalak

Various Drawings by Aiswariya Pramod

Various Drawings by Aiswariya Pramod

Manga Drawings by Andrea

Manga Drawings by Andrea

Original Artwork by Richa Kotriwala

Original Artwork by Richa Kotriwala

Various Drawings by Sandy Lange

Various Drawings by Sandy Lange

Cartoon Drawings by Dipanjan Dey

Cartoon Drawings by Dipanjan Dey

Cartoon Drawings by Dhrubo2002

Cartoon Drawings by Dhrubo2002

Ballpen Drawings by Shehbaaz Baurtally

Ballpen Drawings by Shehbaaz Baurtally

Emma Adams Cartoon Sketches Gallery

Emma Adams Cartoon Sketches Gallery

Sonali Ghosh Illustrations Gallery

Sonali Ghosh Illustrations Gallery

Rupshya Dilipraj Artwork Gallery

Rupshya Dilipraj Artwork Gallery


Theme Based Visitors Galleries

The following Theme Based Galleries are a collection of selected drawings from various authors based on a certain theme. I would like you to get as much inspiration as possible for your own drawings.


  And Now It's Your Turn
SHARE YOUR DRAWINGS

Select The Category and Follow The Uploading Instructions

Share your own drawings, sketches or doodles by choosing a suitable category below. You will be guided to the uploading process step by step.